Áo sơ mi nam - không mác cấp 1 - vải lon - dài tay – FORMI - Thế giới đồng phục
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - dài tay