Áo sơ mi nam - không mác cấp 1 - vải lon - không viền túi - ngắn tay – FORMI - Thế giới đồng phục
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - không viền túi - ngắn tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - không viền túi - ngắn tay
 Áo sơ mi nam cấp 1 - vải lon - không viền túi - ngắn tay