Áo sơ mi nam - Nguyễn Tri Phương cấp 1 - Dài tay – FORMI - Thế giới đồng phục
 Áo sơ mi nam - Nguyễn Tri Phương cấp 1 - Dài tay
 Áo sơ mi nam - Nguyễn Tri Phương cấp 1 - Dài tay
 Áo sơ mi nam - Nguyễn Tri Phương cấp 1 - Dài tay
 Áo sơ mi nam - Nguyễn Tri Phương cấp 1 - Dài tay
 Áo sơ mi nam - Nguyễn Tri Phương cấp 1 - Dài tay