Áo sơ mi nữ - không mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay – FORMI - Thế giới đồng phục
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay
 Áo sơ mi nữ mác cấp 1 - vải lon - ngắn tay